banner - exlibris 1

Členská přihláška

Zveřejněno: úterý 1. duben 2014

SPOLEČNOST FRANTIŠKA BÍLKA

 

Přihláška ke členství

 

 

Jméno a příjmení, titul …..…………………………………………………………………

 

datum narození:* ……………………………………………………………………………

 

bydliště (včetně PSČ): ..……………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………

 

povolání:* ……………………………………………………………………………………

 

telefon:* …………………………….e-mail* ………………………………………………

 

(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujeme vyplnit)

 

1. Dobrovolně vstupuji do Společnosti Františka Bílka o.s., souhlasím s cíli a zaměřením Společnosti a budu se dle svých možností podílet na jejím programu.

2. Zavazuji se, že budu každoročně přispívat členským příspěvkem stanoveným Valnou hromadou (100,-Kč) nebo dle svých finančních možností.

 

 

 

Datum:……………………………………. Podpis: ……………………………………….

 

 

 

Bankovní spojení:

název účtu: Spol. Františka Bílka

číslo účtu: 186292039/0300 Poštovní spořitelna/ČSOB

variabilní symbol: 4939682490

 

 

Přihlášku odešlete na adresu:

Společnost Františka Bílka

Alena M. Kubíčková

Křivenická 413/16

181 00 Praha 8