spol-fb.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jubilejní rok Mistra Jana Husa 1415 – 2015

Email Tisk PDF

V roce 2015 si připomínáme 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. U příležitosti tohoto jubilejního roku se koná velké množství akcí připomínající jeho život, dílo a odkaz. O většině z nich informují speciálně zřízené webové stránky http://www.hus2015.cz/.

Zpodobnění osoby a odkazu Mistra Jana Husa se stalo důležitým tématem i pro dílo Františka Bílka. Motivem, ke kterému se – po prvním zpodobnění ve formě drobné sádrové skici v roce 1900 – opakovaně vracel a stále ho v různých podobách rozvíjel. Mistr Jan byl pro Bílka „stromem, bleskem Pravdy zasaženým, který po věky hoří…“.


 

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Červen 2015 21:01 Celý článek...
 

Ukázka Bílkova nábytku v Kamenici nad Lipou

Email Tisk PDF

Před několika lety zrekonstruovaný a v roce 2004 poprvé veřejnosti zpřístupněný zámek v Kamenici nad Lipou (u Pelhřimova) je v současné době ve správě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Zámek hostí nyní čtyři expozice: výstavu „Minulost a budoucnost“ věnovanou historii zámku a města Kamenice nad Lipou, expozici hraček, expozici uměleckého kovářství a expozici nábytku.


 

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Červen 2015 20:21 Celý článek...
 

Projekt adopce významných hrobů a díla Františka Bílka

Email Tisk PDF

Správa pražských hřbitovů (SPH) spustila před několika lety ojedinělý projekt adopce kulturně či historicky významných hrobů. Projekt je koncipován tak, že pokud historicky dojde k tomu, že hrobová místa předmětných hrobů nemají řádně hrazené nájemní smlouvy, náhrobky na nich se staly jakožto věc opuštěná ze zákona majetkem města a SPH je  jako jeho pověřený zástupce s nimi oprávněna nakládat. Protože SPH nechce hrobová místa významných hroby nadále pronajímat za účelem dalšího pohřbívání (tím by de facto došlo k jejich zrušení) a zároveň nedisponuje prostředky na zajištění oprav a restaurování náhrobků všech významných hrobů, nabízí tyto náhrobky v rámci Projektu adopce k adopčnímu nájmu. Adopční nájemci se zavazují zajistit opravy těchto náhrobků a to vždy v rozsahu odsouhlaseném SPH. Protože náhrobky zůstávají po celou dobu nájmu majetkem města, adopční nájemci je nemohou jakkoliv svévolně upravovat či s nimi bez našeho vědomí a souhlasu nakládat. Tím je zajištěna jejich ochrana. Samotný adopční nájem se pak odvíjí od výměry konkrétního hrobového místa.

Do projektu jsou v současné době zahrnuty také tři hroby, které zdobí rozměrné reliéfy od Františka Bílka:

  • Jaromír Nečas – Olšany, 009, 7, 25-0126
  • Hanuš Vihan – Olšany, 1ob, 7, 7
  • rodina Pitrdlova – Olšany, 005, 9, 9

Např. co se týká hrobu rodiny Nečasovy (je zde pochován Bílkův švagr MUDr. Jaromír Nečas a jeho strýc Vilém Nečas), byl nájem za hrobové místo uhrazen do roku 1978. V letech 1986  a 2001 proběhly zákonné vývěsky, kterými byli poslední nájemci vyzváni k obnovení nájemní smlouvy k hrobovému místu. Na základě výše uvedených skutečností se tak hrobové zařízení stalo majetkem města. V minulých letech došlo k výrobě kopie vzácného bronzového reliéfu a svítilny, které byly osazeny na místo cenných originálů (ty jsou deponovány v kapli sv. Václava na Vinohradském hřbitově). Náhrobek samotný je vytesaný z pískovce. Stav pískovcových částí náhrobku bude ale vyžadovat v brzké době odborný zásah, jehož náklady se mohou pohybovat v řádu desítek tisíc Kč, v závislosti na výběru odborné firmy a aktuálním stavu náhrobku.

Podrobnosti o projektu a podmínkách adopce najdete na http://www.hrbitovy.cz/?page_id=123, galerii hrobů určených k adopci najdete na http://www.hrbitovy.cz/?page_id=41.

Pokud máte možnosti a prostředky k adopci, budeme vám vděčni, protože Společnost F. Bílka nemá pro tuto činnost dostatek prostředků.

Aktualizováno Neděle, 17 Květen 2015 21:33
 

Vzpomínky Jana Kudláčka na rodinu Bílkovu

Email Tisk PDF

Moravskobudějovické nakladatelství Motýlek vydalo knih rozhovorů Pavla Kryštofa Nováka s akademickým malířem a grafikem Janem Kudláčkem. Celobarevná vázaná publikace o 165 stránkách má poetický titul „Jako když mávne motýlím křídlem“. Jednu samostatnou kapitolu (celkem 15 stran) tvoří vzpomínky na rodinu Bílkovu. Jan Kudláček se v roce 1945 seznámil s Bertou Bílkovou (matkou i dcerou), byl s nimi v úzkém kontaktu až do jejich smrti a zaznamenal jejich unikátní vzpomínky na Františka Bílka a jeho rodinu. Dostal od paní Bílkové dopisy, které ji František psal před svatbou a které vydal před několika lety knižně („Milostné listy sochaře Františka Bílka slečně Bertě Nečasové 1901/1902“). Plánoval původně vydat samostatně i knihu svých vzpomínek na Bílkovu rodinu, ale k tomu již, vzhledem k jeho zdravotního stavu, bohužel nedojde. Jsme proto rádi, že tyto jeho vzpomínky zaznamenal a vydal P. K. Novák. Podrobnosti v přiloženém letáku.

Aktualizováno Neděle, 17 Květen 2015 21:30
 
Více článků...


Strana 14 z 15

Kdo je připojen?

Právě připojeni - hostů: 11 

Napište nám

Odkazy

Galerie hlavního města Prahy
Bílkova pražská vila a ateliér
Společnost Otokara Březiny
přítel Otokar Březina
Wikipedie
heslo František Bílek
Rekonstrukce Bílkovy vily
tři krátké video reportáže na ČT24