spol-fb.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Články Přednáškové odpoledne na Pammrově

Přednáškové odpoledne na Pammrově

Email Tisk PDF

(Tento text se již nevešel do Zpráv Společnosti F. Bílka č. 39, které jsou věnovány

Anně Pammrové (1860-1945), osobité poustevnici a filosofce.)

 

 

 

Především díky Společnosti A. Pammrové (SAP) se již konalo nespočet akcí

připomínajících osobnost Anny Pammrové (A. P.), ale na prstech jedné ruky by šlo

spočítat ty, které se odehrály přímo na místě, kde A. P. prožila větší část svého

života – na lesní samotě poblíž Žďárce zvané neoficiálně Pammrov.

Iniciativa k uspořádání tohoto dosud posledního setkání, ke kterému došlo

uprostřed letošního léta (22. 7. 2017), navíc nevzešla od SAP, ale od dcery

současných majitelů pammrovské samoty. A jejich devítiletá vnučka Viktorka

„přednáškové odpoledne na téma Život“ také půvabně uváděla.

Na Pammrov se sjelo asi 30 hostů, kteří vyslechli dvě přednášky. Nejprve

RNDr. Milada Škárová, členka SAP, která ve Žďárci prožila dětství a již jako malá

vnímala zvláštní tajemnou atmosféru Pammrova, přiblížila život A. P. a jeho klíčové

milníky či uzly. Miladu jsme slyšeli přednášet o A. P. již několikrát, ale pokaždé se

člověk dozví něco nového. Dochované faktografické údaje totiž nedokážou vysvětlit

motivy někdy zvláštního a těžko pochopitelného jednání A. P. a Milada se snaží,

mimo jiné s pomocí duchovní vědy R. Steinera (jehož dílo i A. P. znala a studovala),

přinášet možná vysvětlení.

Protože celé odpoledne díky příznivému počasí probíhalo formou zahradního

pikniku, mohli jsme o přestávce ochutnat něco z široké nabídky pochutin, ke které

skoro každý něčím přispěl. Především jsme se ale mohli podívat dovnitř obou

chaloupek, které co do vnějšího vzhledu i vnitřní dispozice zůstaly stejné, jako byly

za života A. P. Uvnitř jsme mohli vidět troje původní kachlová kamna, stůl a židle,

které A. P. používala, něco z původní skromné výzdoby (např. Bílkův portrét O.

Březiny), ale především na stěnách i v albech spoustu dobových fotografií A. P. a

Pammrova a v neposlední řadě jsme se mohli probírat dopisy, které A. P. adresovala

novým majitelům domu Wachsmutovým a jejich dceři.

Po přestávce doslova strhl naši pozornost sociální pedagog a psychoterapeut

(původně však učitel fyziky) Bc. Pavel Kalpakcis, který vyprávěl o hledání smyslu

života. A vyprávěl nejen neobyčejně vtipně, ale vše ilustroval na konkrétních lidských

případech a osudech ze své praxe. Jak člověk časem dospívá k pocitu deziluze nebo

že není šťastný, či přímo k životní krizi, jestliže smyslem svého života učiní bohatství,

moc, rodinu, slávu nebo zážitky, ale ne duchovní hodnoty, nezištnou lásku či službu.

Jako „nejdostupnější“ a nejlepší prevenci či lék na zklamání životem doporučoval

vděčnost – být stále a za všechno upřímně vděčný. A také vědomě prožívat přítomný

okamžik, nebýt v myšlenkách stále u nějakých budoucích povinností či událostí

(extrémní příklad: rodiče dítěte, které se ještě ani nenaučilo pořádně chodit, mu už

zakládají stavební spoření). Ke konci jeho vnějšně zábavné, ale vnitřně vysoce

naléhavé promluvy se nebe zatáhlo a začalo trochu bouřit; jakoby Vyšší hlas

podtrhával význam tohoto sdělení, které se odtud o 50 – 100 let dříve snažila šířit do

světa Anna Pammrová.

Nakonec se ale očekávaná bouřka a liják, které jinak to odpoledne řádily

v okolí, Pammrovu vyhnuly, takže jsme se mohli rozejít klidně, spokojeně a se

„sluncem v duši“ (když už pan Kalpakcis několikrát citoval svého přítele Jana

Zákopčaníka).

 

František Kožíšek

 

Viktorka, vnučka současných majitelů Pammrova, uváděla program odpoledne.

 

Milada Škárová přednáší o Anně Pammrové.

 

Pavel Kalpakcis přednáší o hledání smyslu života.

 

Ten větší z pammrovských domků dnes (2017).

 

Na těchto kamnech si Anna Pammrová vařila…

 

U tohoto stolu a na těchto židlích Anna Pammrová sedávala, jak je vidět na

následující archivní fotografii.

 

Anna Pammrová na své samotě…

 

Jeden z mnoha archivních snímků, které jsme si mohli prohlédnout: Anna Pammrová

před svým druhým domkem (prvním zděným) na Pammrově.

 

Další z archivních snímků, které jsme si mohli prohlédnout: Anna Pammrová před

svým třetím domkem (druhým zděným) na Pammrově, ve kterém žila na sklonku

života.

 

Menší z pammrovských domků dnes (2017).

 

Nejsem si jist, zda Anna Pammrová měla ve svém domě krucifix, spíše ne. Jedinou

výzdobou na stěnách byl prý portrét Otokara Březiny od Františka Bílka, který je vidět

vpravo od kříže.

Aktualizováno Pátek, 26 Leden 2018 08:17  

Napište nám