banner - exlibris 1

Obsah Zpráv

Zveřejněno: úterý 22. duben 2014

Zprávy Společnosti Františka Bílka – obsahy

 

č. 1 – březen 1994

str.

1-3

P. Šimice: O Společnosti Františka Bílka

4-5

M. Pavlíková: Jaroměřické oslavy 125. výročí narození Otokara Březiny

6-7

Proslov přednesený M. Pavlíkovou jménem Společnosti F. Bílka v Jaroměřicích 11. září 1993

7-8

M. Pavlíková: Výročí úmrtí Zdenky Braunerové

8-9

Drobné zprávy

 

č. 2 – září 1994

str.

1-2

K. Hujer: Století sochaře Bílka (s dovětkem P. Šimiceho o K. Hujerovi)

3-8

M. Pavlíková: Za dílem Františka Bílka na Olšanech

8-10

B.M.: Svatobor

10

M. Brodilová: Vzpomínky přivolávají vznešenou osobnost F. Bílka

(ze vzpomínek členů Společnosti Františka Bílka)

11-12

I.M.: Jarní zájezd za dílem F. Bílka (Kolín a Ronov nad Doubravou)

12-14

Drobné zprávy

 

č. 3 – červen 1995

str.

1-3

J. B. Foerster: V Chýnově

(z knihy vzpomínek JBF „Poutník v Hamburku“ (II. vyd., Praha 1939, str. 126-129))

3-4

O. Březina: Konečně Chýnov…

(z dopisu O. B. Anně Pammrové, 2.12.1902)

4-7

B. Mildová – Bílková: Svědectví chýnovské věže

(převzatý text z časopisu Blahoslav, 1969, str. 94-97)

8

L. Miřejovský : Zpráva o výroční schůzi Společnosti F. Bílka

8-9

P. Šimice: Z činnosti Společnosti F. Bílka

9-10

P. Šimice: K pětiletému jubileu Společnosti F. Bílka

10

Z veršů Aleše Nevečeřala

11-12

Drobné zprávy (+ vložená zpráva o úmrtí M. Pavlíkové)

 

č. 4 – červen 1996

str.

1

Záznam o jednání výročního shromáždění Společnosti F. Bílka (Praha, 10.4.1996)

2

P. Šimice: Zpráva o činnosti Společnosti F. Bílka

3

L. Miřejovský : Revizní zpráva o hospodaření Společnosti F. Bílka

3-6

L. Miřejovský : ThDr. Bohuslav Souček s František Bílek

6-7

Drobné zprávy

 

č. 5 – prosinec 1996

str.

1

P. Šimice: Milí přátelé

(zamyšlení k vánocům)

2-3

B. Mildová – Bílková: Jak bývalo o vánocích u Bílků

(převzatý text z časopisu Český zápas, 1963, roč. 48, č. 51-52)

3-5

S. Batůšek: Křížová cesta Františka Bílka v Prostějově

6

L. Miřejovský : Reliéf F. Bílka táborských mučedníků v Klokotech u Tábora

7

Drobné zprávy

 

č. 6 – březen 1997

str.

1

P. Šimice: Milí přátelé

(zamyšlení nad knihou Stavba budoucího chrámu v nás)

2-4

F. Bílek: Moje radost nad Otokarem Březinou

(převzatý text z přílohy grafického sborníku Hollar, roč. XI, svazek 1)

5-6

Úryvek z dopisu L. Hegenbartové (sestřenice Berty Bílkové) příteli Jindřichu Pruchovi o návštěvě v Bílkově ateliéru

(převzato z knihy Zdeňka Sejčka „Jindřich Prucha ve vzpomínkách“ (Odeon, 1968)

6-7

P. Surý: Kniha o Katolické moderně

(o knize S. Batůška „Katolická moderna“)

8

Drobné zprávy

 

č. 7 – říjen 1997

str.

1

P. Šimice: Milí přátelé

(zamyšlení nad poselstvím plastiky Orba je naší viny trest)

2-4

A. Nevečeřal: Zdenka Braunerová a František Bílek
(převzatý text z Bulletinu Klubu přátel Hollara, č. 2/96)

4

A. Nevečeřal: dvě básně

4-5

R. Kulveit: Dílo F. Bílka a známková tvorba

5-8

F. Kožíšek: Pravda nad skutečnost

(o knize Františka Mareše „Pravda nad skutečnost“ s Bílkovými ilustracemi a jejím autorovi)

8-9

Drobné zprávy

 

č. 8 – duben 1998

str.

1-2

L. Miřejovský: Zamyšlení na úvod večera věnovaného 125. výročí narození F. Bílka (Tábor 12.11.1997)

2-6

O.A. Kukla: Mojžíš před Staronovou synagógou a Bílkova „CESTA“
(převzatý text z Věstníku Židovských náboženských obcí, roč. XXXI, č. 2, únor 1969)

6-8

Bílkův český krucifix + Historie Bílkova krucifixu + poznámka P. Šimice

8

Stručný přehled činnosti Společnosti F. Bílka za rok 1997

9

Drobné zprávy

 

č. 9 – září 1998

str.

1-5

O.A. Kukla: Bílkův Kristus a kříž

5-7

S. Batůšek: Machovské zastavení Františka Bílka

(převzatý text z brněnského vydání Lidové demokracie)

7-8

P. Surý: František Bílek v brněnském „Zvláštním vydání...“
(o nově vydaných knihách F. Bílka)

8-10

R. Feder: O jednom pražském pomníku

(převzatý text o soše Mojžíše z Věstníku Židovských náboženských obcí, roč. XXVIII, č. 5)

11-12

Drobné zprávy

 

č. 10 – březen 1999

str.

1-6

L. Soldán: Nad dílem Františka Bílka v časopise Nový život

6-9

L. Svobodová: František Bílek očima současníků

8-10

P. Šimice: Milí přátelé

(ohlédnutí za výstavou F. Bílka v Hollaru a Roudnici n. Labem)

10

A. Nevečeřal: František Bílek – Grafika a kresby
(článek o výstavě v Hollaru převzat z časopisu Spolku sběratelů a přátel ex libris, I/99, str. 13-14)

11-12

Drobné zprávy

 

č. 11 – září 1999

str.

1-4

L. Soldán: Nad dílem Františka Bílka v časopise Nový život

4-8

J. Dunovský: Má léta prožitá u Bílků – a s Bílkovými

(převzatý text z brněnského vydání Lidové demokracie)

8-10

L. Svobodová: Bílek – Březina
(úryvek z knihy „Cesta Františka Bílka“)

12

T. Butta: Bílkův „Kristův hrob“ (bývalý v kostele sv. Václava Na Zderaze)

12

P. Šimice: Poděkování (za výstavu v Hollaru)

13

Drobné zprávy

 

č. 12 – duben 2000

str.

1-3

E. J. Havlíček: Hlína – kámen – strom (Bílek a Claudel…)
(první verze této studie vyšla v okleštěné podobě v týdeníku Český zápas na podzim 1986)

3-7

J. Pěnčík: Bílkovo dílo v Jinošově

7-10

M. Pavlíková: úvodní slovo na setkání Společností F.Bílka a O.Březiny v Chýnově dne 12.10.1991

10-11

P. Šimice: Myšlenka v díle F. Bílka

11-12

Drobné zprávy

 

č. 13 – říjen 2000

str.

1-4

L. Soldán: Franz Kafka a Max Brod o Františku Bílkovi

4-5

A. Filip: Výstava a publikace Zajatci hvězd a snů

5-6

F. Bílek: Pracovna

(přepis přednášky proslovené v Českém rozhlase 14.10.1941; kresby Jana Konůpka)

7

M. Kudrna: Chvála obrazu a písma

(článek převzatý z Panoramy 6/77, členského věstníku Klubu přátel výtvarného umění)

8

P. Brátka: „České kusy“ Františka Bílka

(článek převzat ze sborníku Jihočeské společnosti pro zachování husitských památek v Táboře z r. 2000)

9

V. Zadrobílek: informace o dvou nově vydaných březinovských titulech v nakladatelství Trigon

9-10

Drobné zprávy

 

č. 14 – květen 2001

str.

1-3

V. Potoček: Jičínská památka na Františka Bílka

4-8

L. Miřejovský: F. Bílek a jeho Husův pomník v Táboře

8

A. Nevečeřal: Cesta k domovu (báseň)

9

P. Šimice: Zloba času a naše věno (úvaha nad stejnojmennou plastikou F.B)

10

P. Surý: F. Bílek na Novojičínsku

10-11

M. Provazník: Dvě publikace zachycující život a dílo F. Bílka
(o knihách „Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor“ a „František Bílek a Chýnov“)

11

Zpráva o úmrtí dvou členek výboru SFB: Libuše Šuraňové a Mileně Mikulecké

11-12

Drobné zprávy

 

č. 15 – prosinec 2001

str.

1-3

M. Kudrna: František Bílek (1872-1941). Retrospektiva díla v Jízdárně Pražského hradu

3-4

A. Nevečeřal: František Bílek (1872-1941)
(recenze velké výstavy v Jízdárně Pražského hradu; text převzat ze sborníku Knižní značka 1/2001)

5-6

???: Moje setkávání se sochařem F. Bílkem
(text převzat z Věstníku Společnosti Anny Pammrové č. 17, který byl celý věnován F. Bílkovi)

6-8

Ukázky z knihy „Básník a sochař“ (korespondence F. Bílka a J. Zeyera) – Bílkův dopis z 29.6.1898, Zeyerova odpověď z 1.7.1898

8-9

V. Valíček: Jak jsme se loučili s Františkem Bílkem (k 60. výročí úmrtí)

9

P. Šimice: Milí přátelé (přání k vánocům, citace Joganandy)

9-10

Drobné zprávy

 

č. 16 – květen 2002

str.

1-2

B. Mildová: Proč se stal Chýnov poutním místem
(text Berty Mildové-Bílkové, dcery F. Bílka, vyšel v Českém zápasu 11.10.1956, roč. XXXIX, č. 47)

3-10

M. Halířová: Bílkovy plastiky na veřejných prostranstvích

(převzato z katalogu František Bílek, GHMP 2000)

11

A. Nevečeřal: V chrámu srdce

12

Drobné zprávy

 

č. 17 – říjen 2002

str.

1-3

F. Žákovec: Bílkova šedesátka

(text převzat ze sborníku pro českou výtvarnou práci UMĚNÍ, roč. 1933, str. 150-157)

3

Oznámení o úmrtí ThDr. Lubomíra Miřejovského

4-18

M. Halířová: Sepulkrální tvorba Františka Bílka

(převzato z katalogu František Bílek, GHMP 2000)

18

Drobné zprávy

 

č. 18 – prosinec 2003

str.

2-3

A. Nevečeřal: Vážení přátelé (slovo nově zvoleného předsedy SFB)

(text převzat ze sborníku pro českou výtvarnou práci UMĚNÍ, roč. 1933, str. 150-157)

3-7

L. Netušil: Technika slepotisku v grafickém díle Františka Bílka
(převzato se sborníku „Život a dílo Františka Bílka“, vydaného CČSH r. 2000; ze symposia 22.-23.11.2000)

8-9

H. Larvová: František Bílek v Kodani
(převzato z přílohy Hospodářských novin dne 14.6.1996)

9

Z dopisu Bílkova syna Františka z Uruguaje r. 1973

9-12

Drobné zprávy

 

č. 19 – duben 2004

str.

2-8

A. Nevečeřal: Cesta do chrámu Františka Bílka

9-10

AN: Společnost Anny Pammrové

10-11

Jaroslav Dajč: Můj vztah k dílu F. Bílka

12-14

P. Hlavatý: F. Bílek a český symbolismus

15-16

Miroslav Houra: Můj vztah k dílu F. Bílka

16

Drobné zprávy

 

č. 20 – říjen 2004

str.

2-7

Bílkovo umění. Causerie Anny Pammrové
(převzato z časopisu Dvacátý věk, 1901, I. roč., 8 a 9)

8

Z dopisů Otokara Březiny (Anně Pammrové ?)

9

Olga Vychodilová: Můj vztah k dílu F. Bílka

10

Rea Šimlíková: : Můj vztah k dílu F. Bílka

11-12

M. Kudrna: Český výtvarník na cestě za tajemstvím zvěsti

 

č. 21 – duben 2005

str.

2-8

F. Kožíšek: Bílkova socha v Londýně

8-12

I .O. Štampach: František Bílek na duchovních křižovatkách své doby

13-18

J. K. (Jan Konůpek?): Dva poutníci absolutna
(o W. Blakeovi a F. Bílkovi; převzato z časopisu Okénko 4/1940)

19

Literární pouť po stopách O. Březiny a F. Bílka

19-20

Drobné zprávy

 

č. 22 – září 2005

str.

2-10

B. Lohniský: Mistr F. Bílek a jeho dílo
( převzato z časopisu Český zápas č. 44; 1932)

10-11

A.Nevečeřal .Otokar Březina – Korespondence I (1884-1908) Korespondence II (1909-1929)

12-14

Ze vzájemné korespondence O. Březiny a F. Bílka

15-18

Úvahy současných výtvarníků o jejich vztahu k osobnosti a dílu F. Bílka (Jaromír Skřivánek, Karla Ryvolová, Alena Antonová)

18-20

Drobné zprávy
(včetně informace o sborníku Otokar Březina 2003, který obsahuje m.j. text A.Nevečeřala o vztahu Bílka a Březiny)

 

č. 23 – duben 2006

str.

2-6

Ladislav Stehlík: Země zamyšlená
(úryvek z knihy vydané 1947)

7-9

Ze vzájemné korespondence O. Březiny a F. Bílka

10-12

Aleš Nevečeřal: F. Bílek a moderní české exlibris

12-14

Úvahy současných výtvarníků o jejich vztahu k osobnosti a dílu F. Bílka (Petr Minka)

14-15

Literární večer František Bílek a Otokar Březina

16

Drobné zprávy


č. 24 – listopad 2006

str.

2-3

F. Kožíšek: Bílkovy plastiky v Londýně

4-7

Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka

7-8

Návštěva u Olbrama Zoubka

8-11

Antonín Dolenský o F. Bílkovi

12

Drobné zprávy

 

č. 25 – březen 2007

str.

2-3

M. Jindra: Plaketa dr. Karla Farského z rukou Františka Bílka

3-4

P. Šimice: O přátelství. Jak jsem se seznámil s rodinou Františka Bílka

5

F. Kožíšek: Dílo Františka Bílka v Táboře (aktuální stav)

5

Osudové setkání (František a Berta Bílkovi)

8-10

Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka

11-12

Drobné zprávy

 

č. 26 – prosinec 2007

str.

2-5

M. Kellner: Jak nám Země povídá

5-7

V. V. Štech: V zamlženém zrcadle

(úryvky ze stejnojmenné knihy z roku 1967)

7-10

Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka

10-12

Centrum Františka Bílka (projekt transformace Bílkovy vily)

 

č. 27 – duben 2008

str.

2-6

Otokar Štorch-Marien o Františku Bílkovi

(úryvky z knihy Sladko je žít (Paměti nakladatele I), 2. vydání 1992)

6-7

J.A.Komenský: Smutný hlas

(informace o knize vyzdobené kresbami F. Bílka)

8

F. Bílek: Moje pohádka (cyklus šesti dřevorytů)
(informace o knize)

8-11

Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka

12

Drobné zprávy

 

č. 28 – leden 2009

str.

2

A.Nevečeřal: Úvodník předsedy Společnosti F. Bílka

3

F.Kožíšek: „Znovuobjevený“ Bílkův náhrobek

3-4

M.Kellner: Internetové stránky Společnosti F. Bílka

4-5

M. Kellner: Rozhovor s fotografem Karlem Koutským

6

Fotografie K. Koutského a báseň Karla Bartoně

7

František Kopeček: Světla Utonulá

(představení méně známé knížky s ilustrací F.Bílka)

8

F. Kopeček: Co je pravda?

9-12

Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka

 

č. 29 – srpen 2010

str.

4-8

M. Kellner: Návštěva v kraji Anny Pammrové

9-13

Jiří Karásek ze Lvovic: Grafika Františka Bílka

(přetištěno ze sborníku grafické práce Hollar, roč. III, 1925-26)

13-16

M. Hemelík: Rodinný původ F. Bílka

17

Oznámení o úmrtí Milana Friedla + nekrolog (M. Friedl, 13.3.1931 – 2.10.2009)

18-27

Básník a sochař (ze vzájemné korespondence Julia Zeyera a Františka Bílka)

27-29

A.M.Kubíčková: Výstava Česká bible v průběhu staletí: rukopisná, tištěná i digitální

30

Krátké zprávy

31

Z rekonstrukce vily F. Bílka v Praze (fotografie)

 

č. 30 – listopad 2011

str.

2-3

A.Nevečeřal: K výročí Františka Bílka

3-6

F. Kožíšek: Bílkova pamětní deska J. Čermákovi v Paříži

7-9

M. Jindra: Dvě osobnosti propojující sochaře Františka Bílka s Církví československou (husitskou)
(o Karlu Farském a Bohuslavu Václavu Lohniskému)

9-11

F. Kožíšek: Unikátní digitální fotoarchiv historických fotografií F. Bílka a jeho děl

11-12

F. Kožíšek: Korespondence F. Bílka a K. Dostála-Lutinova

12

Krátké zprávy

 

č. 31 – květen 2013

str.

3

Redakce Zpráv SFB: Úvodní slovo

4-14

Rozhovor s panem Přibyslavem Šimicem, prvním předsedou Společnosti F. Bílka

15-17

M. Kment: Vojmír Vokolek – křesťan, kterého nepochopili ani věřící, ani církevní představitelé
(článek je převzat z časopisu Vita Nostra Revue č. 2/2012, str. 74-76)

17-19

K. Hujer: Století sochaře Bílka
(text, který byl původně otištěn v novinách čes-koslovenského exilu České slovo (listopad 1972), byl převzat z knihy RNDr. Karel Hujer: články a úvahy (Vyšehrad, Praha 2002, str. 127-8))

19-20

Kdo byl Karel Hujer?

21-22

K. Deniš: Po táborských stopách Františka Bílka

23-28

Y. Kožíšková: Milostné listy Františka Bílka

28-31

Krátké zprávy

č. 32 – květen 2014

str.

3

Zemřel Přibyslav Šimice
(oznámení o úmrtí prvního předsedy SFB s fotografií)

4-13

Myšlenky o životě, Františku Bílkovi a psychospirituální cestě (Rozhovor se Stacey B. Dayem)

14

Co se chystá v Bílkově vilě

15-24

F. Kožíšek: Villa Vallila: dům s příběhem a Bílkovými reliéfy

24-25

Mezinárodní symposium „OTOKAR BŘEZINA 2014“

25-26

Zpráva o valné hromadě Společnosti F. Bílka

26

A. Nevečeřal: Stručná zpráva předsedy o činnosti Společnosti F. Bílka v období 2003-2013

27

Zpráva o hospodaření Společnosti F. Bílka

27-28

A.M.Kubíčková: Výstava Olbrama Zoubka

29

Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka
(informace o chystané výstavě)

29-31

Krátké zprávy

č. 33 – prosinec 2014

str.

3-4

Březina & Bílek: bohatá žeň akcí na konci pozdního léta

5-15

Rozhovor s Olbramem Zoubkem

15-16

Výstava „Rané skici Františka Bílka“

16-22

Z. Sejček: Vila od Františka Bílka v Ronově nad Doubravou

22-26

Ze vzpomínek Viléma Nečase

26-27

A. Nevečeřal: Za PhDr. Miroslavem Kudrnou

27-28

Miroslav Kudrna: Duchovní rozměr grafiky

29-31

Krátké zprávy