banner - exlibris 1

Členská přihláška

Zveřejněno: úterý 1. duben 2014

SPOLEČNOST FRANTIŠKA BÍLKA

Přihláška ke členství

Jméno a příjmení, titul: …..…………………………………………………………………

datum narození:* ……………………………………………………………………………

bydliště (včetně PSČ): ..……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

povolání:* ……………………………………………………………………………………

telefon:* …………………………….e-mail:* ………………………………………………

(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujeme vyplnit)

 

1. Dobrovolně vstupuji do Společnosti Františka Bílka z.s., souhlasím s cíli a zaměřením Společnosti a budu se dle svých možností podílet na jejím programu.

2. Zavazuji se, že budu každoročně přispívat členským příspěvkem stanoveným Valnou hromadou (v současné době 200,-Kč  pro výdělečně činné osoby a 150,- Kč pro nevýdělečně činné osoby) nebo dle svých finančních možností.

 

Datum: ……………………………………. Podpis: ……………………………………….

 

Bankovní spojení:

název účtu: Spol. Františka Bílka

číslo účtu: 186292039/0300 (Poštovní spořitelna/ČSOB)

variabilní symbol: uveďte své jméno a příjmení

 

Přihlášku odešlete na adresu:

Společnost Františka Bílka

Alena M. Kubíčková

Křivenická 413/16

181 00 Praha 8