banner - exlibris 1

Archiv Zpráv

Zveřejněno: středa 22. červenec 2015

 Zprávy Společnosti Františka Bílka – obsahy

č. 1 – březen 1994

str.
1-3 P. Šimice: O Společnosti Františka Bílka
4-5 M. Pavlíková: Jaroměřické oslavy 125. výročí narození Otokara Březiny
6-7 Proslov přednesený M. Pavlíkovou jménem Společnosti F. Bílka v Jaroměřicích 11. září 1993
7-8 M. Pavlíková: Výročí úmrtí Zdenky Braunerové
8-9 Drobné zprávy

č. 2 – září 1994

str.
1-2 K. Hujer: Století sochaře Bílka (s dovětkem P. Šimiceho o K. Hujerovi)
3-8 M. Pavlíková: Za dílem Františka Bílka na Olšanech
8-10 B.M.: Svatobor
10

M. Brodilová: Vzpomínky přivolávají vznešenou osobnost F. Bílka

(ze vzpomínek členů Společnosti Františka Bílka)

11-12 I.M.: Jarní zájezd za dílem F. Bílka (Kolín a Ronov nad Doubravou)
12-14 Drobné zprávy

č. 3 – červen 1995

str.
1-3

J. B. Foerster: V Chýnově

(z knihy vzpomínek JBF „Poutník v Hamburku“ (II. vyd., Praha 1939, str. 126-129))

3-4

O. Březina: Konečně Chýnov…

(z dopisu O. B. Anně Pammrové, 2.12.1902)

4-7

B. Mildová – Bílková: Svědectví chýnovské věže

(převzatý text z časopisu Blahoslav, 1969, str. 94-97)

8 L. Miřejovský : Zpráva o výroční schůzi Společnosti F. Bílka
8-9 P. Šimice: Z činnosti Společnosti F. Bílka
9-10 P. Šimice: K pětiletému jubileu Společnosti F. Bílka
10 Z veršů Aleše Nevečeřala
11-12 Drobné zprávy (+ vložená zpráva o úmrtí M. Pavlíkové)

č. 4 – červen 1996

str.
1 Záznam o jednání výročního shromáždění Společnosti F. Bílka (Praha, 10.4.1996)
2 P. Šimice: Zpráva o činnosti Společnosti F. Bílka
3 L. Miřejovský : Revizní zpráva o hospodaření Společnosti F. Bílka
3-6 L. Miřejovský : ThDr. Bohuslav Souček s František Bílek
6-7 Drobné zprávy

č. 5 – prosinec 1996

str.
1

P. Šimice: Milí přátelé

(zamyšlení k vánocům)

2-3

B. Mildová – Bílková: Jak bývalo o vánocích u Bílků

(převzatý text z časopisu Český zápas, 1963, roč. 48, č. 51-52)

3-5 S. Batůšek: Křížová cesta Františka Bílka v Prostějově
6 L. Miřejovský : Reliéf F. Bílka táborských mučedníků v Klokotech u Tábora
7 Drobné zprávy

č. 6 – březen 1997

str.
1

P. Šimice: Milí přátelé

(zamyšlení nad knihou Stavba budoucího chrámu v nás)

2-4

F. Bílek: Moje radost nad Otokarem Březinou

(převzatý text z přílohy grafického sborníku Hollar, roč. XI, svazek 1)

5-6

Úryvek z dopisu L. Hegenbartové (sestřenice Berty Bílkové) příteli Jindřichu Pruchovi o návštěvě v Bílkově ateliéru

(převzato z knihy Zdeňka Sejčka „Jindřich Prucha ve vzpomínkách“ (Odeon, 1968)

6-7

P. Surý: Kniha o Katolické moderně

(o knize S. Batůška „Katolická moderna“)

8 Drobné zprávy

č. 7 – říjen 1997

str.
1

P. Šimice: Milí přátelé

(zamyšlení nad poselstvím plastiky Orba je naší viny trest)

2-4 A. Nevečeřal: Zdenka Braunerová a František Bílek
(převzatý text z Bulletinu Klubu přátel Hollara, č. 2/96)
4 A. Nevečeřal: dvě básně
4-5 R. Kulveit: Dílo F. Bílka a známková tvorba
5-8

F. Kožíšek: Pravda nad skutečnost

(o knize Františka Mareše „Pravda nad skutečnost“ s Bílkovými ilustracemi a jejím autorovi)

8-9 Drobné zprávy

č. 8 – duben 1998

str.
1-2 L. Miřejovský: Zamyšlení na úvod večera věnovaného 125. výročí narození F. Bílka (Tábor 12.11.1997)
2-6 O.A. Kukla: Mojžíš před Staronovou synagógou a Bílkova „CESTA“
(převzatý text z Věstníku Židovských náboženských obcí, roč. XXXI, č. 2, únor 1969)
6-8 Bílkův český krucifix + Historie Bílkova krucifixu + poznámka P. Šimice
8 Stručný přehled činnosti Společnosti F. Bílka za rok 1997
9 Drobné zprávy

č. 9 – září 1998

str.
1-5 O.A. Kukla: Bílkův Kristus a kříž
5-7

S. Batůšek: Machovské zastavení Františka Bílka

(převzatý text z brněnského vydání Lidové demokracie)

7-8 P. Surý: František Bílek v brněnském „Zvláštním vydání...“
(o nově vydaných knihách F. Bílka)
8-10

R. Feder: O jednom pražském pomníku

(převzatý text o soše Mojžíše z Věstníku Židovských náboženských obcí, roč. XXVIII, č. 5)

11-12 Drobné zprávy

č. 10 – březen 1999

str.
1-6 L. Soldán: Nad dílem Františka Bílka v časopise Nový život
6-9 L. Svobodová: František Bílek očima současníků
8-10

P. Šimice: Milí přátelé

(ohlédnutí za výstavou F. Bílka v Hollaru a Roudnici n. Labem)

10 A. Nevečeřal: František Bílek – Grafika a kresby
(článek o výstavě v Hollaru převzat z časopisu Spolku sběratelů a přátel ex libris, I/99, str. 13-14)
11-12 Drobné zprávy

č. 11 – září 1999

str.
1-4 L. Soldán: Nad dílem Františka Bílka v časopise Nový život
4-8

J. Dunovský: Má léta prožitá u Bílků – a s Bílkovými

(převzatý text z brněnského vydání Lidové demokracie)

8-10 L. Svobodová: Bílek – Březina
(úryvek z knihy „Cesta Františka Bílka“)
12 T. Butta: Bílkův „Kristův hrob“ (bývalý v kostele sv. Václava Na Zderaze)
12 P. Šimice: Poděkování (za výstavu v Hollaru)
13 Drobné zprávy

č. 12 – duben 2000

str.
1-3 E. J. Havlíček: Hlína – kámen – strom (Bílek a Claudel…)
(první verze této studie vyšla v okleštěné podobě v týdeníku Český zápas na podzim 1986)
3-7 J. Pěnčík: Bílkovo dílo v Jinošově
7-10 M. Pavlíková: úvodní slovo na setkání Společností F. Bílka a O. Březiny v Chýnově dne 12. 10. 1991
10-11 P. Šimice: Myšlenka v díle F. Bílka
11-12 Drobné zprávy

č. 13 – říjen 2000

str.
1-4 L. Soldán: Franz Kafka a Max Brod o Františku Bílkovi
4-5 A. Filip: Výstava a publikace Zajatci hvězd a snů
5-6

F. Bílek: Pracovna

(přepis přednášky proslovené v Českém rozhlase 14.10.1941; kresby Jana Konůpka)

7

M. Kudrna: Chvála obrazu a písma

(článek převzatý z Panoramy 6/77, členského věstníku Klubu přátel výtvarného umění)

8

P. Brátka: „České kusy“ Františka Bílka

(článek převzat ze sborníku Jihočeské společnosti pro zachování husitských památek v Táboře z r. 2000)

9 V. Zadrobílek: Informace o dvou nově vydaných březinovských titulech v nakladatelství Trigon
9-10 Drobné zprávy

č. 14 – květen 2001

str.
1-3 V. Potoček: Jičínská památka na Františka Bílka
4-8 L. Miřejovský: F. Bílek a jeho Husův pomník v Táboře
8 A. Nevečeřal: Cesta k domovu (báseň)
9 P. Šimice: Zloba času a naše věno (úvaha nad stejnojmennou plastikou F.B)
10 P. Surý: F. Bílek na Novojičínsku
10-11 M. Provazník: Dvě publikace zachycující život a dílo F. Bílka
(o knihách „Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor“ a „František Bílek a Chýnov“)
11 Zpráva o úmrtí dvou členek výboru SFB: Libuše Šuraňové a Mileny Mikulecké
11-12 Drobné zprávy

č. 15 – prosinec 2001

str.
1-3 M. Kudrna: František Bílek (1872-1941). Retrospektiva díla v Jízdárně Pražského hradu
3-4 A. Nevečeřal: František Bílek (1872-1941)
(recenze velké výstavy v Jízdárně Pražského hradu; text převzat ze sborníku Knižní značka 1/2001)
5-6 ???: Moje setkávání se sochařem F. Bílkem
(text převzat z Věstníku Společnosti Anny Pammrové č. 17, který byl celý věnován F. Bílkovi)
6-8 Ukázky z knihy „Básník a sochař“ (korespondence F. Bílka a J. Zeyera) – Bílkův dopis z 29. 6. 1898, Zeyerova odpověď z 1. 7. 1898
8-9 V. Valíček: Jak jsme se loučili s Františkem Bílkem (k 60. výročí úmrtí)
9 P. Šimice: Milí přátelé (přání k vánocům, citace Joganandy)
9-10 Drobné zprávy

č. 16 – květen 2002

str.
1-2 B. Mildová: Proč se stal Chýnov poutním místem
(text Berty Mildové-Bílkové, dcery F. Bílka, vyšel v Českém zápasu 11. 10. 1956, roč. XXXIX, č. 47)
3-10

M. Halířová: Bílkovy plastiky na veřejných prostranstvích

(převzato z katalogu František Bílek, GHMP 2000)

11 A. Nevečeřal: V chrámu srdce
12 Drobné zprávy

č. 17 – říjen 2002

str.
1-3

F. Žákovec: Bílkova šedesátka

(text převzat ze sborníku pro českou výtvarnou práci UMĚNÍ, roč. 1933, str. 150-157)

3 Oznámení o úmrtí ThDr. Lubomíra Miřejovského
4-18

M. Halířová: Sepulkrální tvorba Františka Bílka

(převzato z katalogu František Bílek, GHMP 2000)

18 Drobné zprávy

č. 18 – prosinec 2003

str.
2-3

A. Nevečeřal: Vážení přátelé (slovo nově zvoleného předsedy SFB)

(text převzat ze sborníku pro českou výtvarnou práci UMĚNÍ, roč. 1933, str. 150-157)

3-7 L. Netušil: Technika slepotisku v grafickém díle Františka Bílka
(převzato se sborníku „Život a dílo Františka Bílka“, vydaného CČSH r. 2000; ze symposia 22.-23.11.2000)
8-9 H. Larvová: František Bílek v Kodani
(převzato z přílohy Hospodářských novin dne 14.6.1996)
9 Z dopisu Bílkova syna Františka z Uruguaje r. 1973
9-12 Drobné zprávy

č. 19 – duben 2004

str.
2-8 A. Nevečeřal: Cesta do chrámu Františka Bílka
9-10 AN: Společnost Anny Pammrové
10-11 Jaroslav Dajč: Můj vztah k dílu F. Bílka
12-14 P. Hlavatý: F. Bílek a český symbolismus
15-16 Miroslav Houra: Můj vztah k dílu F. Bílka
16 Drobné zprávy

č. 20 – říjen 2004

str.
2-7 Bílkovo umění. Causerie Anny Pammrové
(převzato z časopisu Dvacátý věk, 1901, I. roč., 8 a 9)
8 Z dopisů Otokara Březiny (Anně Pammrové ?)
9 Olga Vychodilová: Můj vztah k dílu F. Bílka
10 Rea Šimlíková: Můj vztah k dílu F. Bílka
11-12 M. Kudrna: Český výtvarník na cestě za tajemstvím zvěsti

č. 21 – duben 2005

str.
2-8 F. Kožíšek: Bílkova socha v Londýně
8-12 I.O. Štampach: František Bílek na duchovních křižovatkách své doby
13-18 J. K. (Jan Konůpek?): Dva poutníci absolutna
(o W. Blakeovi a F. Bílkovi; převzato z časopisu Okénko 4/1940)
19 Literární pouť po stopách O. Březiny a F. Bílka
19-20 Drobné zprávy

č. 22 – září 2005

str.
2-10 B. Lohniský: Mistr F. Bílek a jeho dílo
( převzato z časopisu Český zápas č. 44; 1932)
10-11 A.Nevečeřal .Otokar Březina – Korespondence I (1884-1908) Korespondence II (1909-1929)
12-14 Ze vzájemné korespondence O. Březiny a F. Bílka
15-18 Úvahy současných výtvarníků o jejich vztahu k osobnosti a dílu F. Bílka (Jaromír Skřivánek, Karla Ryvolová, Alena Antonová)
18-20 Drobné zprávy
(včetně informace o sborníku Otokar Březina 2003, který obsahuje m.j. text A.Nevečeřala o vztahu Bílka a Březiny)

č. 23 – duben 2006

str.
2-6 Ladislav Stehlík: Země zamyšlená
(úryvek z knihy vydané 1947)
7-9 Ze vzájemné korespondence O. Březiny a F. Bílka
10-12 Aleš Nevečeřal: F. Bílek a moderní české exlibris
12-14 Úvahy současných výtvarníků o jejich vztahu k osobnosti a dílu F. Bílka (Petr Minka)
14-15 Literární večer František Bílek a Otokar Březina
16 Drobné zprávy

č. 24 – listopad 2006

str.
2-3 F. Kožíšek: Bílkovy plastiky v Londýně
4-7 Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka
7-8 Návštěva u Olbrama Zoubka
8-11 Antonín Dolenský o F. Bílkovi
12 Drobné zprávy

č. 25 – březen 2007

str.
2-3 M. Jindra: Plaketa dr. Karla Farského z rukou Františka Bílka
3-4 P. Šimice: O přátelství. Jak jsem se seznámil s rodinou Františka Bílka
5 F. Kožíšek: Dílo Františka Bílka v Táboře (aktuální stav)
5 Osudové setkání (František a Berta Bílkovi)
8-10 Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka
11-12 Drobné zprávy

č. 26 – prosinec 2007

str.
2-5 M. Kellner: Jak nám Země povídá
5-7

V. V. Štech: V zamlženém zrcadle

(úryvky ze stejnojmenné knihy z roku 1967)

7-10 Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka
10-12 Centrum Františka Bílka (projekt transformace Bílkovy vily)

č. 27 – duben 2008

str.
2-6

Otokar Štorch-Marien o Františku Bílkovi

(úryvky z knihy Sladko je žít (Paměti nakladatele I), 2. vydání 1992)

6-7

J. A. Komenský: Smutný hlas

(informace o knize vyzdobené kresbami F. Bílka)

8 F. Bílek: Moje pohádka (cyklus šesti dřevorytů)
(informace o knize)
8-11 Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka
12 Drobné zprávy

č. 28 – leden 2009

str.
2 A.Nevečeřal: Úvodník předsedy Společnosti F. Bílka
3 F. Kožíšek: „Znovuobjevený“ Bílkův náhrobek
3-4 M. Kellner: Internetové stránky Společnosti F. Bílka
4-5 M. Kellner: Rozhovor s fotografem Karlem Koutským
6 Fotografie K. Koutského a báseň Karla Bartoně
7

František Kopeček: Světla Utonulá

(představení méně známé knížky s ilustrací F.Bílka)

8 F. Kopeček: Co je pravda?
9-12 Ze vzájemné korespondence Otokara Březiny a Františka Bílka

č. 29 – srpen 2010

str.
4-8 M. Kellner: Návštěva v kraji Anny Pammrové
9-13

Jiří Karásek ze Lvovic: Grafika Františka Bílka

(přetištěno ze sborníku grafické práce Hollar, roč. III, 1925-26)

13-16 M. Hemelík: Rodinný původ F. Bílka
17 Oznámení o úmrtí Milana Friedla + nekrolog (M. Friedl, 13. 3. 1931 – 2. 10. 2009)
18-27 Básník a sochař (ze vzájemné korespondence Julia Zeyera a Františka Bílka)
27-29 A. M. Kubíčková: Výstava Česká bible v průběhu staletí: rukopisná, tištěná i digitální
30 Krátké zprávy
31 Z rekonstrukce vily F. Bílka v Praze (fotografie)

č. 30 – listopad 2011

str.
2-3 A.Nevečeřal: K výročí Františka Bílka
3-6 F. Kožíšek: Bílkova pamětní deska J. Čermákovi v Paříži
7-9 M. Jindra: Dvě osobnosti propojující sochaře Františka Bílka s Církví československou (husitskou)
(o Karlu Farském a Bohuslavu Václavu Lohniskému)
9-11 F. Kožíšek: Unikátní digitální fotoarchiv historických fotografií F. Bílka a jeho děl
11-12 F. Kožíšek: Korespondence F. Bílka a K. Dostála-Lutinova
12 Krátké zprávy

č. 31 – květen 2013

str.
3 Redakce Zpráv SFB: Úvodní slovo
4-14 Rozhovor s panem Přibyslavem Šimicem, prvním předsedou Společnosti F. Bílka
15-17 M. Kment: Vojmír Vokolek – křesťan, kterého nepochopili ani věřící, ani církevní představitelé
(článek je převzat z časopisu Vita Nostra Revue č. 2/2012, str. 74-76)
17-19 K. Hujer: Století sochaře Bílka
(text, který byl původně otištěn v novinách čes-koslovenského exilu České slovo (listopad 1972), byl převzat z knihy RNDr. Karel Hujer: články a úvahy (Vyšehrad, Praha 2002, str. 127-8))
19-20 Kdo byl Karel Hujer?
21-22 K. Deniš: Po táborských stopách Františka Bílka
23-28 Y. Kožíšková: Milostné listy Františka Bílka
28-31 Krátké zprávy

č. 32 – květen 2014

str.
3 Zemřel Přibyslav Šimice
(oznámení o úmrtí prvního předsedy SFB s fotografií)
4-13 Myšlenky o životě, Františku Bílkovi a psychospirituální cestě (Rozhovor se Stacey B. Dayem)
14 Co se chystá v Bílkově vilě
15-24 F. Kožíšek: Villa Vallila: dům s příběhem a Bílkovými reliéfy
24-25 Mezinárodní symposium „OTOKAR BŘEZINA 2014“
25-26 Zpráva o valné hromadě Společnosti F. Bílka
26 A. Nevečeřal: Stručná zpráva předsedy o činnosti Společnosti F. Bílka v období 2003-2013
27 Zpráva o hospodaření Společnosti F. Bílka
27-28 A. M.Kubíčková: Výstava Olbrama Zoubka
29 Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka
(informace o chystané výstavě)
29-31 Krátké zprávy

č. 33 – prosinec 2014

str.
3-4 Březina & Bílek: bohatá žeň akcí na konci pozdního léta
5-15 Rozhovor s Olbramem Zoubkem
15-16 Výstava „Rané skici Františka Bílka“
16-22 Z. Sejček: Vila od Františka Bílka v Ronově nad Doubravou
22-26 Ze vzpomínek Viléma Nečase
26-27 A. Nevečeřal: Za PhDr. Miroslavem Kudrnou
27-28 Miroslav Kudrna: Duchovní rozměr grafiky
29-31 Krátké zprávy

č. 34 – květen 2015

str.
3-4 Téma: Exlibris (úvodník)
4-6 F. Kožíšek: Vzpomínka na Přibyslava Šimice: vyjít a rozsévat Světla símě
6-17 Kumštýř musí mít sociální cítění (rozhovor s Pavlem Hlavatým)
18-20 A. Nevečeřal: Exlibris Františka Bílka
20-23 P. Vodehnal (F. Kožíšek): Seznam exlibris Františka Bílka
23-24 Strom, bleskem Pravdy zasažený, který po věky hoří (Mistr Jan Hus 1415 – 2015)
24-25 I. Musilová: Vzpomínka na PhDr. Marii Pavlíkovou
25-26 Poutník v bezčasí: Bílkova výstava v Liberci
27-29 Ze vzpomínek Viléma Nečase
30 Drobné zprávy
31 Ukázky exlibris Františka Bílka

č. 35 – listopad 2015

str.
3 Téma: Josífek (úvodník)
4 Kdo je kdo? Krátké představení Společností F. Bílka aj. B. Foerstera
5-10 F. Kožíšek a O. Černá: O jednom souhvězdí v kosmu duchů (Několik poznámek k přátelství F. Bílka a J. B. Foerstera)
11-20 Rozhovor s Miroslavem Matoušem
20-26 J. Fojtíková: Korespondence Josefa Bohuslava Foerstera a Františka Bílka v ČMH
27-28 Exlibris J. B. Foerstera od Františka Bílka
29-32 Ze vzpomínek Viléma Nečase na bratry Foersterovy
33-34 Drobné zprávy
35 J. B. Foerster: Park v Lužanech (reprodukce obrazu z roku 1934)

č. 36 – červen 2016

str.
3 P. Fischer a F. Kožíšek: Jak svět přichází o Bílkovy plastiky
11-12 B. Proksová: Práce na replice Bílkovy Knihy a věnců z pomníku O. Březiny
12-15 P. Myslín: Viléma Nečase Svědectví o bratru Františkovi
16 Básník Jiří Kuběna o knize V. Nečase „Bílek“
16-17 H. Larvová: Otčenáš F. Bílka a A. Muchy
18-25 M. Hemelík: Viktor Foerster
25-27 A. Strašrybková: Svatohostýnská Panna Maria a Veraikon z děkanské zahrady v Pelhřimově
27-30 Drobné zprávy
31 Fotografie pomníku na hrobě Václava Fischera v Libčicích n. Vlt.

č. 37 – prosinec 2016

str.
3 F. Kožíšek: Společnost F. Bílka po valné hromadě (úvodník)
4-11 Fotograf mizejícího Bílkova světa: Rozhovor s Járou Novotným
11-17 P. Myslín: František Bílek a Jakub Deml
18-23 MUDr. Jan Fiala, přítel rodiny Bílkovy a Hany Benešové
23-27 K. Deniš: František Bílek a Karel May?
27-29 Drobné zprávy
29-30 Z básnické tvorby našich členů (Eva Červená)
31 Fotografie vnitřku Bílkova chýnovského ateliéru, stav okolo roku 1985

č. 38 – červenec 2017

str.
3-8 K. Lisá a J. Martínek: Neobyčejné putování a návrat Bílkových korouhví a luceren
8-9 F. Gregor: Pohlednice Jakuba Demla a Františka Bílka
9-10 Dopis Františka Bílka babickému faráři Josefu Ševčíkovi
11-15 F. Kožíšek: Xaver Dvořák a František Bílek
15-23 Lékař a básník mimo domov (rozhovor s Eduardem Dvořákem)
23-24 E. Dvořák: Země Matička
25 F. Bílek: Země Matička (reprodukce plastiky)
26-27 A. Zvonařová: Jesličky Františka Bílka (recenze)
28 Další svědectví z Bílkova chýnovského ateliéru z 80. let
29-30 Drobné zprávy

č. 39 – prosinec 2017

str.
3 Téma: Anna Pammrová (úvodník)
3-11 Y. Kožíšková: Anna Pammrová
11-20 Rozhovor s paní Miladou Škárovou
20-23 F. Kožíšek: František Bílek a Anna Pammrová
24-28 Bílkovo umění (Anna Pammrová o Františku Bílkovi)
29 Za Olbramem Zoubkem
30 Drobné zprávy

 

č. 40 – červen 2018

str.
3 Téma: Bílkův Chýnov
4-10 O. Horek: František Bílek a jeho práce pro chýnovskou náboženskou obec CČS
11-13 Rozhovor odborného učitele J. Malenínského z Chýnova s dcerou akademického sochaře F. Bílka B. Mildovou-Bílkovou
14-18 Chýnov Františka Bílka
18-21 K. Vošta: Bílkova podobizna pana Guttmanna
21-22 Bílkovi sousedé z předměstí (ze vzpomínek paní Mackové)
23-24 100. výročí narození Mistra Františka Bílka (zápis z chýnovské kroniky z roku 1972)
24-26 Ze vzpomínek Jana Kudláčka
27 Vydání mapy „Po stopách F. Bílka na jihu Čech“
28 Rekonstrukce Bílkova včelínu
28-30 Drobné zprávy

 

č. 41 – prosinec 2018

str.
3 Téma: Otokar Březina
4-5 O. Březina: Tichý oceán (báseň ze sbírky „Ruce“) + ilustrace F. Bílka k této básni
6-7 E. Chalupný: Výstup na vrchol (výňatek z knihy „František Bílek, tvůrce a člověk“)
7-15 Strážci Březinova odkazu. Rozhovor s Jiřím Höfrem, předsedou Společnosti O. Březiny
16 O. Březina na kresbě Vlastislava Hofmana (+ poznámka J. Demla k tomuto portrétu)
17-21 J. Vrba: Den v Chýnově
21-24 Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence J. Demla a O. Březiny
25-26 Drobné zprávy

 

č. 42 – květen 2019

str.
3-5 Téma: Jan Palach
5-7 E. Dvořák: Janu Palachovi (báseň)
8-15 Očitý svědek Palachovy oběti. Rozhovor s Evou Červenou
16 E. Červená: Kalich (báseň)
16-17 P. Hlavatý: Protestkresby 68
18-23 M. Jindra: Bílkova stopa v Husově sboru v Rudné u Prahy (Hořelici)
24-25 O. Horek: Unikátní dílo F. Bílka ožilo nově v Chotovinách
25-26 P. Myslín: Doplňující komentář autora ke knize „František Bílek. Grafika“
27-29 F. a Y. Kožíškovi: Za Františkem Bílkem do Kolína
29-30 Drobné zprávy

 

č. 43 – podzim 2019

str.
3 F. Kožíšek: Zázraky se dějí
4-11 Podněty z díla Františka Bílka k meditaci a životu. Rozhovor s P. Františkem Hroznatou Janouškem
12 Dopis Františka Bílka Františku Kašparovi (5.2.1923),
12-17 F. Janoušek: Kněz – básník František Kašpar a Katolická moderna
17-18 F. Kašpar: Naši kmotři. Bílek a Březina
18-21 F. Kožíšek: Nezvěstný obraz Kristus na kříži se objevil po 80 letech na veřejnosti
22 Drobné zprávy

 

č. 44 – jaro 2020

str.

3-5

F. Kožíšek: Dvě odlišné osobnosti – jedna řehole, řehole „šílenců Božích“ (Bílek a Florian)

6-23

Korespondence Františka Bílka s Josefem Florianem

23-26

Úryvky z dopisů a textů na téma Léon Bloy

26-30

Jan Reban: Mé setkávání s dílem Františka Bílka

30-32

M. Jindra: MYSLÍN, Pavel: „Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896-1941“ (recenze na knihu)

32-33

F. Kožíšek: Nový průvodce po chýnovské „chaloupce“ (recenze na knihu)

33-34

Drobné zprávy

 

č. 45 – podzim 2020

str.

3-5

Berta Bílková-Mildová: Modlitba v díle Františka Bílka

5-11

Jak léta jdou, mu čím dál více rozumím (rozhovor s Václavem Suchým)

12

V. Suchý: Na cestě (báseň)

13-26

Zdeněk Žalud: Vila F. Bílka v Chýnově roku 1939 očima Františka Lískovce

26-27

Kuriozita (údajná posmrtná maska F. Bílka)

27-21

F. Kožíšek: Jan Trautes – „byl dobrý jako pole, které dává chléb“

33

F. Kožíšek: Dodatek ke korespondenci Bílek – Florian

34

Drobné zprávy

 

č. 46 – jaro 2021

str.

 

3

30 let (úvodník)

4-9

Tichý poutník. Rozhovor s Alešem Nevečeřalem

9-11

A.Nevečeřal: Básně ze sbírky Tichý poutník

12-20

F. Kožíšek: Z historie Společnosti Františka Bílka

21-26

M. Kellner, F. Kožíšek: Seznam akcí Společnosti Františka Bílka, 1990 –2021

26-29

A.Strašrybková: Hudební festival k poctě F. Bílka a J. B. Foerstera

29-30

H. Pernicová: Dopisy A. Pammrové O. Březinovi na počátku své cesty ke čtenářům

 

č. 47 – podzim 2021

str.

 

3-4

F. Kožíšek: K výročí Bílkova úmrtí

5-9

J. Prášek: Pohřeb Františka Bílka

10-11

Parte Františka Bílka

12-13

Pohřební projev Miloslava Hýska

13-14

Pohřební projev Karla Cihláře

14

Pohřební projev Františka Rabišky

15-17

Pohřební projev Miloslava Čecha

18

M. Hemzáčková: In memoriam Mistra F. Bílka

19-31

Fotoreportáž z pohřbu Františka Bílka

 

 č. 48 –jaro 2022

str.

 

3-11

J. Prášek: Mistr František Bílek a chýnovští hrnčíři – co prošlo žárem

chýnovských pecí (zpráva o výstavě v roce 1942)

12

Projev starosty města Karla Cihláře

13-15

Projev faráře Františka J. Bílka, Mistrova syna

16-19

V. Suchý: Neuskutečněný architektonický projekt Františka Bílka

v Ronově nad Doubravou

19-20

F. Bílek: Moje architektura

21-28

František Bílek ve vzpomínkách Vlastimila Kybala

28-29

Vydání mapy „Vysočinou po stopách O. Březiny a F. Bílka“

29-30

J. Tůmová: Setkání členů a přátel Společnosti F. Bílka

30-31

F. Kožíšek: Výstava F. Bílka v Táboře

31-32

F. Kožíšek: Filmy o Františku Bílkovi

32-34

Drobné zprávy

 

č. 49 –podzim 2022

str.

 

3

F. Kožíšek: 150 let od narození Františka Bílka

4-9

Rozhovor s režisérem Milošem Zábranským

10-14

Z. Trnková: Viktor Foerster, autor obrazu Ukřižování na bočním oltáři v kapli Panny Marie Bolestné v Pelhřimově

15-17

J. Tůmová: Po stopách O. Březiny, F. Bílka, J. Demla a J. Zahradníčka

18-30

F. Kožíšek: Josef Kašpárek, Bílkův rolnický přítel a horoucí ctitel

31-32

J. Kašpárek: Jubileum velkého myslitele, umělce a člověka

33-35

J. Kašpárek: Svět je na dějinném přelomu světového názoru. Vzkaz sochaře Mistra Fr. Bílka mladoboleslavskému venkovu

35-37

J. Kašpárek: Rozhovor rolníka s umělcem

37-39

Y. Kožíšková: Za Ukřižovaným Františka Bílka

40-42

Přehled akcí k 150. výročí narození F. Bílka

42

Drobné zprávy

 

č. 50 –jaro 2023

str.
3  Úvod
3-4  T. Butta: Modlitba u kříže od F. Bílka v katedrále sv. Víta
5-9  M. Kostílková: Bílkův oltář v pražské Svatovítské katedrále
10-21  Zrod Bílkova Ukřižovaného v korespondenci F. Bílka s J. Zeyerem
22  T. Butta: Zastavení papeže Jana Pavla II. před křížem od F. Bílka
22-25  Vilém Nečas o Ukřižovaném
27-28  Berta Bílková-Mildová: Bílkův český krucifix
29  V. Mikula: K otázce posvěcení Bílkova oltáře
31-37  F. Kožíšek, Y. Kožíšková: Bílkův Ukřižovaný odstrkovaný
38-44  T. Boněk: Můj Kristus!
44-45  Drobné zprávy

 

 č. 51 – podim 2023

3-6  M. Jindra: Pohnutý osud „židovské“ sochy
6-8  M. Jindra: Bílkův Mojžíš v Benešově
9-10  P. Hlavatý: Každý neseme svůj kříž
11-13  H. Hovorka: Vzpomínka na Alenu Bílkovou – Bártovou
13-15  F. Kožíšek: Co víme o vnučce F. Bílka?
16-17  E. Blažková: Boží hrob v kostele sv. Václava na Zderaze
17-22  K. Matoušová: Instalace Božího hrobu (rozhovor s Kateřinou Hamr)
22-23  K. Vošta: Nová publikace SFB – esej L. Peřinové
23-27  F. Kožíšek: Hroby rodiny Nečasů na Olšanských hřbitovech
27-29  A. Strašrybková: První ročník hudebního festivalu „Foersterův Chýnov“
29  Drobné zprávy