banner - exlibris 1

Vyšlo nové číslo Zpráv Společnosti F. Bílka (č. 33)

Zveřejněno: neděle 11. leden 2015

Koncem roku 2014 bylo vydáno již 33. číslo zpravodaje Společnosti Františka Bílka, které bylo počátkem ledna 2015 rozesláno členům společnosti.

Obsah 33. čísla:

 

 

str.

3-4 Březina & Bílek: bohatá žeň akcí na konci pozdního léta

5-15 Rozhovor s Olbramem Zoubkem

15-16 Výstava „Rané skici Františka Bílka“

16-22 Z. Sejček: Vila od Františka Bílka v Ronově nad Doubravou

22-26 Ze vzpomínek Viléma Nečase

26-27 A. Nevečeřal: Za PhDr. Miroslavem Kudrnou

27-28 Miroslav Kudrna: Duchovní rozměr grafiky

29-31 Krátké zprávy