banner - exlibris 1

Aktuální důvod k návštěvě Bílkovy vily: Bílkovy jesličky

Zveřejněno: neděle 11. leden 2015

Od začátku adventu až do Hromnic (2. února 2015) můžete v Bílkově vile v Praze (http://www.ghmp.cz/atelier-frantiska-bilka/) zhlédnout exponát, který zde jindy vidět nemůžete, protože ho Galerie hl. m. Prahy nemá ve svých sbírkách. Laskavostí pana Mgr. Červeného, člena Společnosti F. Bílka, byly zapůjčeny a ve vile vystaveny jesličky, jejichž autorem je František Bílek (viz obrázek).

Vedle stálé expozice (Bílkův ateliér a původní obytné prostory domu vybavené Bílkovým nábytkem) zde je od května 2014 až do jara 2015 instalována příležitostná komorní výstava „Rané skici Františka Bílka“. Jedná se o výběr dvaceti osmi Bílkových raných skic a studií z rozmezí let 1891 – 1903.