banner - exlibris 1

Nová kniha František Bílek – grafika: Obrazový soupis 1899 – 1941.

Zveřejněno: pondělí 1. říjen 2018

Počátkem září 2018 vyšla nova kniha o Františku Bílkovi, která mapuje a přehledně ukazuje jeho grafické dílo. Publikace představuje 380 grafik Františka Bílka z období let 1899 – 1941. Autorem je sběratel Bílkova díla a jeden z jeho největších znalců – Pavel Myslín. Kniha začíná úvodem o Bílkovi jako grafikovi a jeho grafickém díle, následuje soupis všech známých Bílkových grafik včetně zmenšených náhledů každé položky, v závěru je pak reprodukováno ve větším měříku několik zajímavých grafických listů.

František Bílek, Pavel Myslín: František Bílek – grafika: Obrazový soupis 1899 – 1941.
Vydala Galerie ART Chrudim, 2018; 84 stran, vázaná.