banner - exlibris 1

Výstava Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové“ - již jen do 12.8.2018

Zveřejněno: pondělí 9. červenec 2018

Již jen do 12. srpna 2018 je otevřena výstava ke 160. výročí narození malířky Zdeňky Braunerové ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy „Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové“. Těch deset mužů je: Pinkas, Ženíšek, Mařák, Chittussi, Bílek, Úprka, Jiránek, Hofbauer, Zrzavý a Rodin. Výstava přináší nejen výňatky z korespondence Z. Braunerové s těmito malíři či sochaři, ale je zde vystavena řada mimořádných uměleckých děl od zmíněných autorů, často ze soukromých sbírek, které nejsou jinak vystavovány. Týká se to i prací Františka Bílka, z nichž některé nebyly dosud vystaveny nebo naposled před desítkami let: velmi rané kresby, nábytek, keramika, dřevořezba „Muži galilejští“ apod.

Rozhodně doporučujeme k návštěvě. Podrobnosti na https://www.muzeum-roztoky.cz/akce/470-vysoce-ctena-slecno-muj-mily-desatero-muzu-na-palete-zivota-zdenky-braunerove