banner - exlibris 1

Nová kniha Martina Jindry

Zveřejněno: pondělí 12. březen 2018

Obsáhlá kniha archiváře a člena Společnosti F. Bílka Martina Jindry představuje první souhrnnou syntézu dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu Čechy a Morava. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Monografie též mapuje zapojení věřících v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Čtenáři v knize najdou údaje o počtech usmrcených a vězněných duchovních CČS(H) v letech 1939–1945, jejichž jména se po více než 70 letech vracejí do povědomí veřejnosti. Kniha se dotýká také válečných osudů Františka Bílka a jeho rodiny. V kapitole o sociální práci církve je podrobně popsána činnost Bílkovy dcery Berty Mildové, která od v letech 1936-48 vedla Ústředí sociální péče CČS, i Bílkovy realizace pro církevní sociální službu. Je zde otištěna pěkná fotografie z audience sociálních pracovnic u prezidenta Beneše, na které je Berta Mildová-Bílková. Textově i obrazově bohatou publikace lze zakoupit v prodejně Blahoslav v Praze – Dejvicích (zde za zvýhodněnou cenu 200 Kč) nebo přes velkoobchod Kosmas ve všech větších knihkupectvích.

JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 704. (ISBN 978-80-87912-80-5, ÚSTR; 978-80-7000-141-7, CČSH