banner - exlibris 1

Výroční zpráva za rok 2018

Zveřejněno: pondělí 18. únor 2019

Společnost Františka Bílka

Křivenická 413/16

181 00 Praha 8 IČO: 711 53 489

Výroční zpráva o činnosti Společnosti Františka Bílka (SFB) za rok 2018

První akcí v roce 2018 bylo uspořádání výstavy o Anně Pammrové (Na cestě k zářnému cíli) v Městské knihovně v Chýnově ve dnech 11. až 31. ledna 2018 ve spolupráci s MK Chýnov a Společností Anny Pammrové. Výstavu o této mimořádné ženě, spisovatelce, překladatelce, filosofce i ekoložce připravila Dr. Milada Škárová ze Společnosti Anny Pammrové, která také promluvila při komentované prohlídce dne 19. 1. 2018.

V roce 2018 také pokračoval přednáškový cyklus „Přátelé Františka Bílka“, bohužel bez spolupráce s GHMP, protože přednáškový prostor v podkroví Bílkovy vily v Praze byl pro hromadné akce uzavřen v důsledku podezření na porušenou statiku. První přednáška dne 10. května 2018, věnovaná malířce Zdeňce Braunerové, byla proto pojata formou komentované prohlídky ateliéru Z. Braunerové a následné prohlídky výstavy „Vysoce ctěná slečno/Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové" (mezi které byl zařazen i F. Bílek) ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Prohlídku vedla Mgr. Marcela Šášinková (zaměstnankyně muzea a zároveň předsedkyně Salonu Z. Braunerové). Druhá přednáška byla věnovánaOtokaru Březinovi (Galerie J. Adamce, 29. 11. 2018). Přednášel a zhudebněné Březinovy básně zpíval Petr Kopejska z Liberce, člen Společnosti O. Březiny.

Díky podpoře společnosti ČEVAK a aktivitě chýnovských členů SFB byla v květnu 2018 vydána v nákladu 5 tisíc kusů turistická mapa „Po stopách Františka Bílka na jihu Čech“, která mapuje místa spojená se životem a dílem F. Bílka v Jihočeském kraji a blízkém okolí. Mapa byla distribuována do vybraných infocenter a muzeí v Jihočeském kraji a samozřejmě též do Bílkova ateliéru v Chýnově. Mapa je distribuována bezplatně.

Výtvarník, grafik a člen SFB Pavel Hlavatý uspořádal u příležitosti 37. mezinárodního kongresu sběratelů ex-libris, který se konal na přelomu září a října v Praze, výstavu Bílkovy drobné grafiky. Konala se od 16. srpna do 6. září 2018 v kostele sv. Václava na Zderaze v Praze. Formálně výstavu zorganizovala Pražská grafická sbírka D.R.I.T. ve spolupráci s Církví československou husitskou a Spolkem sběratelů a přátel exlibris.

Členové SFB se, na žádost organizátorů, podíleli na programu workshopu Stopy Františka Bílka v Táboře, který uspořádaly táborské křesťanské církve v rámci každoročního festivalu Táborská setkání v sobotu 15. září 2018. Program zahájila komentovaná prohlídka Bílkova Husova pomníku, kterou vedla Yveta Kožíšková. Workshop zahájil svoji přednáškou Jiří Prášek, F. Kožíšek pak přispěl přednáškou „Památník táborským radikálům v Klokotech“. Ludmila Mikulová přispěla fotografickým pásmem představujícím Bílkova díla v Táboře a Chýnově.

V roce 2018 byla opět vydána dvě čísla členského zpravodaje Zprávy Společnosti F. Bílka (č. 40 a 41), první v rozsahu 32 stran, druhé 28 stran. Č. 40 bylo monotematicky věnované Chýnovu a č. 41 Otokaru Březinovi.

Byly udržovány, postupně doplňovány a aktualizovány webové stránky SFB www.spol-fb.cz.

Veškerá námi prováděná činnost byla činností dobrovolnickou, vykonávanou bez nároku na jakoukoliv odměnu.

SFB hospodařila v roce 2018 s přibližně vyrovnaným rozpočtem (rozdíl mezi příjmy a výdaji ukázal mírnou ztrátu ve výši 2.748,24 Kč). Celkové příjmy činily 36.516,76 Kč a výdaje 39.265,00 Kč. Přesný přehled a struktura příjmů a výdajů jsou obsaženy v účetní uzávěrce. Aktiva SFB ke konci roku 2018 činila 38.303,29 Kč, z toho na účtu bylo 32.823,29 Kč a hotovost v pokladně 5.480,00 Kč.

František Kožíšek

Předseda Společnosti F. Bílka

6. 2. 2019