banner - exlibris 1

Výroční zpráva za rok 2017

Zveřejněno: sobota 16. únor 2019

Společnost Františka Bílka

Křivenická 413/16

181 00 Praha 8 IČO: 711 53 489

Výroční zpráva o činnosti Společnosti Františka Bílka (SFB) za rok 2017

První akcí v roce 2017 bylo uspořádání výstavy o Anně Pammrové (Anna Pammrová ve žďáreckých lesích na cestě k zářnému cíli), mimořádné ženě, spisovatelce, překladatelce, filosofce i ekoložce. Výstavu připravila Dr. Milada Škárová ze Společnosti Anny Pammrové, která také promluvila při vernisáži. Hudbou ji doprovázel Amairgil Vrchotický. Výstava se konala v Galerii Josefa Adamce v Obci křesťanů v Praze od 19. ledna do 12. února 2017.

Hned v lednu byla také ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern a díky finanční podpoře společnosti ENVI-PUR a Města Chýnova vydána knížka Františka Kožíška „Jesličky Františka Bílka“, která popisuje vznik a osudy trojích jesliček (betlémů), které F. Bílek za života vytvořil. Prezentace knihy, spojená se stejnojmennou přednáškou F. Kožíška, se konala v Městské knihovně v Chýnově (23. 1. 2017) a v Bílkově vile v Praze (1. 2. 2017).

Společnost F. Bílka předala dne 10. května 2017 Galerii hl. m. Prahy dopisy Berty Bílkové Janu Fialovi, aby tak byla kompletována jejich vzájemná korespondence na jednom místě, v archivu Centra Františka Bílka GHMP. Korespondenci získala SFB počátkem 90. let od MUDr. Jana Fialy.

V roce 2017 také pokračovala spolupráce s Galerií hl. m. Prahy přednáškami ze společného cyklu „Přátelé Františka Bílka“ věnovaného okruhu přátel sochaře Františka Bílka. Všechny tři přednášky se konaly v Bílkově vile v Praze. První přednáška se konala dne 10. května 2017 a byla věnována dvěma katolickým kněžím a literátům, představitelům Katolické moderny Xaveru Dvořákovi a Františku Vaňkovi. Přednášel F. Kožíšek a jako host vystoupil MUDr. Eduard Dvořák, prasynovec X. Dvořáka, lékař a básník, který žil přes 40 let v exilu v USA, kde v roce 1972 napsal a vydal básnickou sbírku „Píseň o věčném domovu“ s podtitulem „Pocta sochaři Františku Bílkovi“. Během druhé přednášky dne 4. října 2017 hovořil Martin Jindra o Bílkových přátelích z okruhu Církve československé – Karlu Farském a Bohuslavu Lohniském. Ve třetí přednášce (6. prosince 2017) představila Eva Nedělníková z Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem malíře, portrétistu Františka Ondrúška.

Výbor SFB podpořil koncem srpna 2017 otevřenou výzvu za zachování ateliéru a zahrady významné české sochařky Hany Wichterlové (1903-1990) v Praze na Malé Straně, která zde přes 50 let žila a pracovala a kde ji navštěvovaly významné osobnosti české kultury 20. století. Tomuto jedinečnému místu, srovnatelnému snad jen s nedaleko stojícím ateliérem J. Sudka hrozí zánik, protože majitel objektu (MČ Praha 1) chce ateliér a přilehlou zahradu prodat.

V roce 2017 byla opět vydána dvě čísla členského zpravodaje Zprávy Společnosti F. Bílka (č. 38 a 39), obě v rozsahu 32 stran. Č. 39 bylo monotematicky věnované Anně Pammrové.

Byly udržovány, postupně doplňovány a aktualizovány webové stránky SFB www.spol-fb.cz.

Veškerá námi prováděná činnost byla činností dobrovolnickou, vykonávanou bez nároku na jakoukoliv odměnu.

SFB hospodařila v roce 2017 s mírným přebytkem (8.511,63 Kč). Celkové příjmy činily 45.297,63 Kč a výdaje 36.786,00 Kč. Přesný přehled a struktura příjmů a výdajů jsou obsaženy v účetní uzávěrce. Aktiva SFB ke konci roku 2017 činila 41.051,53 Kč, z toho na účtu bylo 30.889,53 Kč a hotovost v pokladně 10.162,00 Kč.

František Kožíšek

Předseda Společnosti F. Bílka

2. 4. 2018