banner - exlibris 1

Závěrka SFB za 2014

Zveřejněno: středa 12. srpen 2015

Společnost Františka Bílka

Křivenická 413/16

181 00 Praha 8 IČO: 711 53 489

Závěrka jednoduchého účetnictví k 31. 12. 2014

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH:

 

Majetek:

Na začátku období:

Na konci období:

Peníze a ceniny:

6,-

54,-

Bankovní účty:

36 256,58

27 542,94

Součet majetku:

 

27 596,94

Závazky:

   

Závazky:

0

0

Součet závazků:

0

0

Rozdíl:

0

0

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

 

Příjmy:

Na konci období:

Prodej zboží:

0

Prodej výrobků a služeb:

10 000,-

Ostatní příjmy:

3 902,36

Příjmy celkem:

13 902,36

Výdaje:

 

Nákup materiálu a služeb (poštovné, tisk, webové stránky):

21 952,-

Nákup zboží:

0

Mzdy:

0

Platby do fondů:

0

Provozní režie:

616

Výdaje celkem:

22 568,-

Rozdíl příjmů a výdajů:

- 8 665,64

 

V Praze dne 28. 2. 2015

 

František Kožíšek

předseda SFB

 

Vladimír Červený

hospodář SFB